7 UTMANINGARNA

PÅ VÄGEN TILL PROFESSIONELLT ÅTERBRUK PÅ INDUSTRIELL NIVÅ

1. Kunskap & Erfarenhet

 • Återbruk i stor skala kräver kunskap – vi guidar dig hela vägen.
 • Vi har expertisen och erfarenheten för att göra det enkelt att arbeta med professionellt återbruk.

2. Planera & budgetera

 • Återbruk blir enklare med god planering. Tänk långsiktigt och försök planera så långt fram som möjligt.
 • Planera och budgetera alltid tid, ekonomi och miljömål i så god tid som möjligt för kommande projekt.

3. Inventering & tillgänglighet

 • Det som inte syns finns inte. Inventera och dokumentera dina dolda tillgångar för ökad överskådlighet och tillgänglighet, internt och externt.
 • Gör dina produkter synliga för externa parter och bli en del av återbruksnätverket som leder till ett återbruk på industriell nivå.

4. Demontering

 • Demontera – inte riva! En demonteringsspecialist hjälper dig.
 • Fraktemballering och lastning för återbruk

5. Mellanlagring

 • Tillfällig lösning eller för längre tid på annan plats.
 • Mellanlagring är mer än enbart en lageryta. Vi hjälper dig med planeringen.

6. Frakt & logistik

 • Införa återbruksfraktioner som skapar industriella förutsättningar för hållbar frakt och logistik.
 • Digitala hållbarhetsverktyg med lagerfunktioner. Dacke.Online är vår lösning.

7. Återtillverkning

 • Nytillverkade produkter på begagnad stomme.
 • Återanvända, Återskapa och Återdesigna – återtillverkningens tre grundkoncept.

VÅRT TEAM