En återbruksinventering måste man göra enligt plan- och bygglagen

En återbruksinventering (ÅBI) måste man göra enligt plan- och bygglagen. Vi inventerar och går igenom de artiklar och produkter som är återbrukbara. Allt fotograferas, mäts och mängdas via den digitala plattformen Dacke.Online vilket gör det möjligt att ta del av alla data i realtid.

Vi har genomfört långt mer än 1 200 återbruksinventeringar genom åren och vet därför att de ena projektet aldrig är identiskt med det andra. Därför erbjuder vi tre olika typer av inventeringar.

Vilken av dem passar just nu?

Återbruksvärdering är det bästa alternativet om du är osäker på vilken återbrukspotential ditt projekt har. Här får du ett snabbt och träffsäkert besked på om det är värt eller inte att gå vidare med ett mer omfattande återbruksarbete.

Enkel återbruksinventering ger en mycket bra kunskap om vilken inriktning och fokus man ska arbeta efter. Vilka produkttyper ska vi prioritera för återbruk? Vilka av dessa har vi redan och vilka måste vi anskaffa utifrån?

Stor återbruksinventering omfattar, förutom ovanstående, framför allt en mer ingående och detaljerad inventering som ger ett utmärkt beslutsunderlag att arbeta vidare med genom hela processen.

 

Återbruksvärdering

Återbruksinventering – enkel

Återbruksinventering – stor

Preliminär inventering *

Rekommendation

På distans

Intyg

Research

Skriftlig rapport

Platsbesök

Inventering **

Miljöinventering ***

Märkning

Dacke.online

3 mån

3 mån

3 mån

* Preliminärt inventerade artiklar är ej inventerade i detalj.
** Inventerade artiklar är räknade och placeringsangivna.
*** Utförs av utvald samarbetspartner